PRIVACYBELEID

—-

ARTIKEL 1 – WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Wanneer u iets koopt uit onze winkel, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen wij ook automatisch uw internet protocol (IP) adres om ons informatie te verstrekken over uw browser en besturingssysteem.

E-mail marketing (indien van toepassing): met uw toestemming sturen wij u e-mails over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

HOE KRIJGT U MIJN TOESTEMMING?

Wanneer u ons persoonlijke informatie bezorgt bij de uitvoering van een transactie, controle van uw kredietkaart, plaatsen van een order , regelen van een levering of retournering van een aankoop, impliceert dat dat u ermee akkoord gaat dat wij de informatie bijhouden en alleen voor die specifieke doeleinden gebruiken.

Als wij u om persoonlijke gegevens vragen voor een andere reden, zoals marketing, zullen we u direct om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de kans geven om te weigeren.

HOE KAN IK MIJN INSTEMMING ANNULEREN?

Als u na toestemming van gedachten verandert, kunt u te allen tijde de toestemming intrekken waarmee u ons toelaat contact met u op te nemen, uw gegevens continu bij te houden, te gebruiken of openbaar te maken door contact met ons op te nemen via info@beldiamond.com.

ARTIKEL 3 – OPENBAARMAKING

Wij mogen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als wij wettelijk daartoe verplicht zijn of als u onze algemene voorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 – DATABASE

Onze winkel wordt gehost op Siteground servers. Zij stellen ons het databaseplatform ter beschikking waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen aanbieden. Ze slaan uw gegevens achter een firewall, op een beschermde server op.

Betaling:

Als u kiest voor een directe betalingsgateway om uw aankoop af te ronden, dan slaan Stripe en/of PayPal (betalingsverwerkingsbedrijven) uw kredietkaartgegevens op. Die worden gecodeerd door de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankoopgegevens worden slechts zo lang opgeslagen als nodig is voor het voltooien van uw aankoop. Nadat ze is voltooid, wordt uw transactie-informatie verwijderd.

Alle directe betalingsgateways volgen de normen vastgesteld door PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discovery.

De PCI-DSS-eisen zorgen voor een veilige afhandeling van kredietkaartgegevens door onze winkel en haar serviceproviders.

ARTIKEL 5 – DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen derde dienstverleners die wij gebruiken uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en delen voor zover nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij ons verstrekken uit te voeren.

Sommige derde dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere betalingstransactieverwerkers, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen moeten leveren voor transacties betreffende uw aankoop.

Betreffende die dienstverleners raden wij u aan dat u hun privacybeleid naleest, zodat u weet hoe uw persoonlijke gegevens door hen worden verwerkt.

Let er vooral op dat bepaalde providers zich bevinden, of hun voorzieningen hebben in een ander rechtsgebied dan dat van u of ons. Als u verkiest om verder te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe serviceprovider zijn vereist, dan kunnen uw gegevens worden onderworpen aan de wetten van het rechtsgebied waarin die dienstverlener of voorzieningen zijn gevestigd.

Bijvoorbeeld, als u zich in Spanje bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway gelegen in Frankrijk, dan kunnen uw persoonlijke gegevens gebruikt bij het invullen van deze transactie worden onderworpen aan openbaarmaking krachtens de Franse wetgeving.

Zodra u onze winkelwebsite verlaat of wordt omgeleid naar de website of een toepassing van een derde bent u niet langer onderworpen aan dit privacybeleid of de verkoopvoorwaarden van onze website.

Links:

Als u klikt op koppelingen in onze winkel, kunnen die u van onze website wegleiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en we raden u aan dit privacybeleid te lezen.

Google Analytics:

Onze winkel maakt gebruik van Google Analytics om ons te informeren over wie onze website bezoekt en welke pagina’s werden bekeken.

ARTIKEL 6 – BEVEILIGING

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de best practices in de sector om zeker te zijn dat ze niet disproportioneel wordt verloren, misbruikt, bekeken, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Als u ons uw kredietkaartgegevens bezorgt, is de informatie gecodeerd met Secure Socket Layer (SSL) en opgeslagen met een AES-256-encryptie. Hoewel geen enkele methode van gegevensoverdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-eisen en voeren we bijkomende algemeen aanvaarde industriestandaards uit.

ARTIKEL 7 – COOKIES

Bij het bezoeken van Beldiamond.com kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden met een uniek identificatienummer, die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf.

De ontvangen gegevens door middel van cookies maakt het Beldiamond mogelijk om:

  • haar website te analyseren om mogelijke tekortkomingen te identificeren en te verwijderen;
  • de toegang tot en de bijbehorende navigatie op de website Beldiamond te vereenvoudigen;
  • de website te personaliseren volgens de persoonlijke wensen en voorkeuren van elke bezoeker.

U kunt cookies accepteren of weigeren. Daarvoor moet u de helpfunctie van uw browser raadplegen. De configuratie van de meeste internetbrowsers maakt het mogelijk om u te informeren, telkens wanneer er gebruik wordt gemaakt van cookies.

Beldiamond kan ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard zoals browsertype, IP-adres, gebruik navigatieprogramma of de domeinnaam van de website vanwaar u naar de Beldiamond website bent gekomen, of via dewelke u de Beldiamond website verlaat.

Beldiamond heeft alle noodzakelijke en voldoende veiligheidsmaatregelen geïnstalleerd ter voorkoming van verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die is ontvangen op www.beldiamond.com.

Lijst van cookies

Technische cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de website. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende delen van onze website en bepaalde functionaliteiten gebruiken.

Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde delen van de website niet of niet optimaal functioneren. Deze cookies worden 30 minuten nadat u de laatste pagina hebt bezocht automatisch verwijderd.

Functionele cookies

Met deze cookies onthoudt onze website welke keuzes u maakt (bijv. taalkeuze), zodat wij uw bezoeken aan onze website kunnen personaliseren. Deze cookies laten niet toe u te identificeren als een individu. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde delen van de website niet (optimaal) functioneren.

Cookies van derden

Deze cookies komen van derden, zoals Google Analytics. Deze cookies stellen ons niet in staat u te identificeren als een individu.

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen en ons te helpen met het verbeteren van onze website. Deze cookies verzamelen gegevens in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers op onze website, de locatie vanwaar bezoekers naar onze website komen en welke pagina’s ze hebben bekeken.

ARTIKEL 8 – BESCHERMINGSLEEFTIJD

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u minimaal de leeftijd van meerderjarigheid hebt in het land of de provincie waar u woont, of dat u de leeftijd van meerderjarigheid hebt in het land of de provincie waar u woont en u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige gezinsleden deze website te laten gebruiken.

ARTIKEL 9 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen in dit privacybeleid aan te brengen, lees het dus geregeld na. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn gepost. Als wij substantiële veranderingen in dit beleid aanbrengen, zullen wij u hier meedelen dat het is bijgewerkt, zodat u zich bewust bent van welke informatie wij verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we ze gebruiken en/of vrijgeven.

Als onze winkel wordt gekocht door of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars, zodat we producten kunnen blijven verkopen aan u.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u inzage, correctie of verwijdering wenst van uw persoonlijke gegevens die wij over u hebben, een klacht wenst in te dienen of gewoon meer informatie wenst, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer via info@beldiamond.com.