Lab-grown diamanten of natuurlijke diamanten: welke zou je moeten kiezen?

Lab-grown diamanten worden wereldwijd consistent populairder. Tussen 2021 en 2022 steeg het aantal verkochte verlovingsringen met een lab-grown diamant met meer dan 50% en analisten verwachten dat dit aantal verder zal stijgen.

Lab-grown diamanten of natuurlijke diamanten

Lab-grown diamanten trekken de aandacht omwille van twee redenen:

 1. Ze zijn over het algemeen minder duur dan natuurlijke diamanten.
 2. Ze worden geadverteerd als milieuvriendelijker dan natuurlijke diamanten.

Diamanten die in een laboratorium worden gemaakt, zijn ook prachtig. Ze fonkelen en glanzen op dezelfde manier als natuurlijke diamanten. Eigenlijk zijn lab-grown diamanten praktisch identiek aan natuurlijke diamanten. Het enige verschil is de manier waarop ze ontstaan.

Natuurlijke en lab-grown diamanten ondergaan beide een ingewikkeld ontstaansproces met een impact op de omgeving en de landen waarin ze worden geproduceerd. Bijgevolg bieden beide soorten diamanten de kopers unieke voor- en nadelen. Dit artikel helpt je de verschillende aspecten van natuurlijke en lab-grown diamanten te begrijpen zodat je kan besluiten welke soort jij verkiest voor jouw verhaal.

Wat is een natuurlijke diamant?

Een natuurlijke diamant is eigenlijk gekristalliseerd koolstof. Koolstof is overal, van de verste uithoeken van het heelal tot de diepste troggen van de oceanen en zelfs kilometers onder onze voeten in de mantel van de aarde.

Wat is een natuurlijke diamant?

Koolstof moet intense hitte en druk ondergaan om te kristalliseren. De temperatuur in de mantel van de aarde kan van 1.000o C tot meer dan 3.000o C bedragen, en de druk is meer dan 137.000 keer groter dan de druk die wij op de oppervlakte van aarde ondervinden. Daarom is de mantel de enige plaats op onze planeet waar er voldoende hitte en druk samenkomen om koolstof te kristalliseren en natuurlijke diamanten te vormen.

Natuurlijke diamanten groeien langzaam. Het kan 1 tot 3 miljard jaar duren voordat een diamant groot genoeg is voor gebruik in een verlovingsring.

Diamanten zijn ook erg sterk. Ze zijn het hardste mineraal op de schaal van Moh en kunnen makkelijk krassen maken in een stalen oppervlak. Diamanten moeten zo sterk wel zijn, om te weerstaan aan vulkanische activiteit en de schurende beweging van de tektonische platen die hen omhoog duwen naar de mantel van de aarde waar ze gemijnd kunnen worden.

natuurlijke diamanten vulkanische avorming

Omdat natuurlijke diamanten over een lange periode worden gevormd, en vele verschillende omgevingen trotseren gedurende hun ontstaansproces, hebben ze vaak grote gebreken. Slechts 30% van de natuurlijke diamanten zijn geschikt om in juwelen te worden verwerkt. Dit betekent dat het aantal beschikbare natuurlijke diamanten voor verlovingsringen beperkt is en elke edelsteen is uitzonderlijk.

Wat is een lab-grown diamant? 

Een lab-grown diamant is een diamant die wordt gegroeid in de nauwkeurig gecontroleerde omgeving van een laboratorium.

Lab-grown diamanten zijn chemisch identiek aan natuurlijke diamanten. Ze zijn gemaakt van hetzelfde gekristalliseerde koolstof, en zien er hetzelfde uit en voelen hetzelfde aan als hun natuurlijke tegenhangers.

Hoe worden lab-grown diamanten gemaakt?

1. Het hoge druk hoge temperatuur (HDHT) proces  -  Het HDHT proces voor het maken van diamanten is reeds in gebruik sinds de jaren ‘50.

Technici vullen een capsule met pure koolstof en een metalen flux. Ze voegen ook een stukje diamant toe, wat een “zaadje” wordt genoemd. Dit diamanten zaadje voorziet het oppervlak waarop de nieuwe diamant zal groeien.

Nadat de capsule gevuld en gesloten is, wordt deze in een krachtige drukmachine gezet en opgewarmd. Het koolstof in de capsule smelt geleidelijk en kristalliseert vervolgens rond het zaadje.

Hoe worden lab-grown diamanten gemaakt?

Het maken van een nieuwe diamant is een kwestie van uren of weken, afhankelijk van de beoogde grootte en kwaliteit.

HDHT diamanten kunnen in juwelen worden verwerkt maar het merendeel wordt gebruikt voor industriële doeleinden.

  2. Het chemische stoom decompositie (CSD) proces – Het CSD proces voor het maken van diamanten kwam op in de jaren ‘80.

  In het CSD proces wordt een diamant zaadje in een speciale ruimte gelegd en daarna wordt die ruimte volgepompt met koolstofrijk gas. Dit geheel wordt opgewarmd en elektrische stroom of microgolf energie wordt gebruikt om de koolstofatomen van het gas te scheiden. Deze losse koolstofatomen verzamelen zich vervolgens rond het diamant zaadje.

  lab-grown diamanten (CSD) proces

  Een deel van het koolstof kristalliseert, maar niet alles. Het koolstof dat niet kristalliseert neemt gewoonlijk de vorm aan van zwart grafiet. Om te voorkomen dat het grafiet de nieuwe diamant ontsierd, stoppen technici het CSD proces elke paar dagen om de groeiende diamant te polijsten en het grafiet op die manier te verwijderen.

  Dozijnen diamanten kunnen tegelijkertijd in een CVD ruimte worden gegroeid. Men kan de kwaliteit van deze diamanten bepalen tijdens het proces. De meeste CSD diamanten worden voldoende kwalitatief gemaakt voor het gebruik in juwelen.

  De meerderheid van de lab-grown diamanten hebben een lichte gele of bruine kleur en moeten speciale warmtebehandelingen ondergaan om de ongewenste schakeringen te verbleken.

  De meeste van deze diamanten ondergaan warmtebehandelingen tot ze kleurloos zijn, maar een klein aantal krijgt opvallende kleuren. Technici passen de warmtebehandeling aan en de lab-grown diamanten nemen geleidelijk prachtige kleuren aan en worden rode, roze, groene, blauwe of paarse diamanten.

  Zijn lab-grown diamanten even “echt” als natuurlijke diamanten?

  Ja, lab-grown diamanten worden even echt geacht als natuurlijke diamanten. Hun chemische samenstelling is identiek en er zijn geen visuele verschillen, zelf niet voor juweliers.

  Er zijn een aantal identificerende karakteristieken die toelaten een lab-grown en natuurlijke diamant van elkaar te onderscheiden. Deze verschillen bestaan omdat het creatieproces van een lab-grown diamant radicaal anders is dan het ontstaansproces van een diamant die natuurlijk in de aarde is gegroeid.

  Een van deze onderscheidende kenmerken is de aan- of afwezigheid van stikstof. Natuurlijke diamanten bevatten kleine hoeveelheden stikstof, lab-grown diamanten niet.

  Een andere manier on natuurlijke en lab-grown diamanten te onderscheiden is door naar hun “druk” patronen te kijken. Een diamant ontwikkelt druk patronen wanneer de omgeving verandert en meer of minder druk zet op de diamant. 
  Natuurlijke diamanten ondergaan veel veranderingen in druk en als resultaat hebben ze vaak een opvallend gearceerd of mozaïek patroon. Lab-grown diamanten ondervinden minder veranderingen in druk en hebben bijgevolg een zwakker of geen drukpatroon.

  De kenmerkende verschillen tussen natuurlijke en lab-grown diamanten zijn klein en kunnen enkel worden gezien onder een krachtige microscoop door een getraind oog. De eenvoudigste manier voor een juwelier of koper om te bepalen of een diamant natuurlijk is of in een laboratorium gegroeid, is door te kijken naar de certificaten van de diamant, waarin de herkomst wordt vermeld.

  Kan de kwaliteit van een lab-grown diamant worden gekozen tijdens de productie?

  Momenteel kunnen technici het groeiproces van lab-grown diamanten niet volledig controleren om zo specifieke kenmerken te garanderen. Ze kunnen de algemene kwaliteit van edelstenen verbeteren of verminderen, maar het is voor hen onmogelijk om te verzekeren dat een diamant perfect zal zijn.

  In feite hebben lab-grown diamanten, net zoals natuurlijke diamanten, gewoonlijk kleine imperfecties en insluitingen. Diamanten gecreëerd via het HDHT proces hebben vaak kleine inclusies van de metalen flux waarin ze werden gegroeid, en diamanten die werden gecreëerd via het CSD proces bevatten vaak kleine inclusies van grafiet of andere mineralen.

  Op deze manier lijken lab-grown diamanten op natuurlijke diamanten en beide soorten diamant worden geclassificeerd volgens de 4 C’s: colour (kleur), clarity (klaarheid), cut (slijpwijze), en carat weight (karaatgewicht). 

  De voor- en nadelen van lab-grown en natuurlijke diamanten

   

   

  VOORDELEN

  NADELEN

  LAB-GROWN DIAMANTEN

  - Minder duur. Lab-grown diamanten kunnen 50% tot 75% minder kosten dan natuurlijke diamanten.

  Chemisch identiek aan natuurlijke diamanten. Ze worden als echte diamanten beschouwd.

  - Meer zekerheid betreffende herkomst. Dit geeft je een betere kans om de herkomst van de diamant te kennen.

  Verliezen waarde over tijd. Lab-grown diamanten verliezen snel hun waarde omdat nieuwe productie technieken het makkelijk maken ze oneindig te repliceren.

  Ze kunnen bruin worden. Lab-grown diamanten van lage kwaliteit kunnen mettertijd gele en bruine schakeringen aannemen en moeten worden ontkleurd.

  - Vergen veel energie. De productie van lab-grown diamanten vergt veel energie en de meeste worden geproduceerd in lageloonlanden waar geen hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. 

   

  NATUURLIJKE DIAMANTEN

  Meer waardevol. Schaarsheid zorgt ervoor dat natuurlijke diamanten een grotere waarde behouden. Ze zijn eindig en zeldzaam.

  Grote emotionele waarde en historische charme. Natuurlijke diamanten hebben een speciale waarde en charme omdat ze door de aarde gemaakt.

  - Alle natuurlijke diamanten werden 3 miljard jaar geleden gevormd. Zeldzaamheid maakt natuurlijke diamanten waardevoller. Ze zijn, net zoals goud, in beperkte mate beschikbaar.

  Duurder. Natuurlijke diamanten kosten aanzienlijk meer dan lab-grown diamanten omdat er een beperkte hoeveelheid is.

  - Mijnbouw kan schadelijk zijn voor de omgeving. Diamantmijnen kunnen schadelijk zijn voor de omgeving. Vele mijnen werken echter aan het verbeteren van hun mijnbouwpraktijken en beschermen de omgeving rond de mijn.

  - De herkomst kan niet altijd worden verzekerd. Vooral in het geval van oudere diamanten die al een aantal keer werden verhandeld en geslepen.

   

  Merk op dat natuurlijke en lab-grown diamanten een belangrijk positief punt gemeen hebben. Dit is dat de huidige zorgen die wij als mensheid hebben over het leven in een ethische en milieuvriendelijke samenleving een gezonde concurrentie tussen de twee diamantmarkten creëren die ervoor zorgen dat beide markten eraan werken hun industrieën te verbeteren.

  Zijn lab-grown diamanten echt milieuvriendelijker dan natuurlijke diamanten?

  Lab-grown diamanten worden momenteel op de markt gebracht als de meer milieuvriendelijke keuze. De marketing campagnes ten voordele van lab-grown diamanten benadrukken in het algemeen hoe schadelijk diamantmijnen zijn voor de omgeving en hoe natuurlijke diamanten militaire conflicten in door oorlog verscheurde landen kunnen bekostigen.

  Deze vorm van marketing geeft geen evenwichtig beeld van de realiteit betreffende natuurlijke of lab-grown diamanten.

  Wat is de milieu-impact van een natuurlijke diamant?

  Het is waar dat diamantmijnen de omgeving schade kunnen toebrengen, maar het is ook zo dat het merendeel van de mijnen hard werkt om aan internationale standaarden te voldoen en deze zelfs te overschrijden. Ze verbeteren voortdurend hun mijnbouwpraktijken en adopteren nieuwe methoden waar nodig om de omgeving niet alleen te beschermen maar ook te verbeteren.

  Wat is de milieu-impact van een natuurlijke diamant?

  De meeste mijnbouwbedrijven investeren ook in de levens van hun werknemers en de rondom gelegen steden. Natuurlijke diamanten ondersteunen momenteel miljoenen mensen wereldwijd en helpen in het voorzien van onderwijs en gezondheidszorg, alsmede verbeteringen in de infrastructuur, in landen waar diamanten worden geproduceerd.

  Als de markt voor natuurlijke diamanten zou instorten, zouden miljoenen fair-trade mijnwerkers en hun families hun inkomen verliezen, en zouden vele landen waar diamanten worden geproduceerd dieper in de armoede wegzakken.

  Wat is de milieu-impact van een lab-grown diamant?

  Lab-grown diamanten worden vaak “ecovriendelijke” diamanten genoemd, maar dit is niet noodzakelijk correct. Zowel de HDHT als de CSD processen voor het maken van diamanten vergen enorm veel energie en deze energie komt meestal van niet-hernieuwbare bronnen.

  Het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen zorgt er niet alleen voor dat lab-grown diamanten bijdragen aan de uitputting van natuurlijke grondstoffen, maar ook dat ze een rol spelen in het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

  Totdat laboratoria aantonen, met duidelijk, tast- en testbaar bewijs, dat ze enkel of grotendeels gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen voor de productie van diamanten, kunnen lab-grown diamanten niet als de meer milieuvriendelijke optie worden beschouwd.

  Wat wordt als een duurzame diamant beschouwd?

  Zowel natuurlijke als lab-grown diamanten kunnen duurzaam zijn. Wat een diamant duurzaam maakt is niet enkel het ontstaansproces maar de algemene impact die de diamant heeft op de omgeving en de mensen wier levens het aanraakt.

  Om een natuurlijke diamant ethisch en duurzaam te beschouwen, moet deze van een ethische mijn komen die investeert in ecovriendelijke praktijken. Een natuurlijke diamant kopen die een Kimberley certificaat heeft, is een belangrijke manier om te garanderen dat je diamant ethisch en duurzaam is. Het Kimberley proces werd specifiek gecreëerd om ethische mijnbouwpraktijken te verzekeren en een einde te maken aan de markt van bloeddiamanten die oorlogen financierden en levens verwoestte.

  Wat wordt als een duurzame diamant beschouwd?

  Lab-grown diamanten moeten ook komen van bronnen die bewezen ethisch en duurzaam zijn. Er zijn momenteel veel merken van lab-grown diamanten in India en China waar werknemers lange uren moeten werken voor een laag loon. Deze merken geven ook geen informatie vrij betreffende de energie die nodig is om hun diamanten te produceren of wat de bron is van deze energie, dus niet alle lab-grown diamanten kunnen als ethisch of duurzaam worden beschouwd.

  Als je ervoor kiest een lab-grown diamant te kopen, is het belangrijk dat je dit doet van een betrouwbare juwelier die enkel handelt in lab-grown diamanten die van ethische en duurzame bronnen komen.

  Blockchain technologie kan het bewijs leveren van de duurzaamheid van een diamant

  Blockchain technologie kan worden gebruikt om solide bewijs te leveren waar een diamant vandaan komt, en langs welke plaatsen deze is gegaan op zijn reis van plaats van herkomst tot de uiteindelijke klant.

  Diamanten die door blockchain worden ondersteund hebben de hoogst beschikbare garantie van duurzaamheid. Wij werken samen met Everledge, een digitaal transparantie bedrijf, teneinde natuurlijke en lab-grown diamanten te leveren die worden ondersteund door blockchain technologie.

  Waar worden lab-grown diamanten geproduceerd?

  Laboratoria waar diamanten worden gegroeid bestaan wereldwijd, in rijke en in arme landen.

  Momenteel worden iets meer dan de helft van alle lab-grown diamanten in China geproduceerd. The Verenigde Staten, India en Singapore produceren elk tussen de 10% en 15% van de lab-grown diamanten op de markt terwijl Rusland, het Verenigd Koninkrijk en een paar andere landen 2% op minder van de beschikbare lab-grown diamanten produceren.

  Waar worden natuurlijke diamanten ontgind?

  Natuurlijke diamanten zijn ontdekt in meer dan 30 landen wereldwijd. Rusland bevat ongeveer 1,000 miljoen karaat aan diamanten en heeft daarmee het grootste diamant reservoir. Vele mijnbouwbedrijven ter plaatse ontginnen de edelstenen, maar deze zijn grotendeels voor industrieel gebruik.
  Botswana heeft slecht 300 miljoen karaat aan diamanten maar hun diamanten zijn over het algemeen van de hoogste kwaliteit en kunnen voor de beste prijzen worden verkocht op de juwelenmarkt.

  Een aantal andere landen, die we bespreken in ons artikel Waar komen diamanten vandaan?, hebben ook diamantmijnen die de natuurlijke diamantmarkt bevoorraden.

  Kies ik voor een natuurlijke of een lab-grown diamant?  

  Natuurlijke en lab-grown diamanten hebben elk hun eigen vooroordelen en geven unieke voordelen. Op het einde van de dag geef jij de waarde aan je diamant, niet de plaats van herkomst. Wat er toe doet is het verhaal dat wordt gereflecteerd in het prachtige juweel dat jij kiest.

  Bij Beldiamond zijn we gewetensvol betreffende de oorsprong van onze diamanten en de manier waarop onze sierraden worden gemaakt zodat de juwelen van onze klanten hun unieke en betekenisvolle verhalen vertellen op de meest ethische en milieu-vriendelijke manier.

  Onze voornaamste aanbiedingen zijn gebaseerd op natuurlijke diamanten maar we bieden ook lab-grown diamanten aan als hierom wordt gevraagd.

  We bieden ook blockchain-enabled diamanten aan op aanvraag. Deze blockchain-enabled diamanten hebben het hoogst mogelijke niveau aan duurzaamheid en traceerbaarheid.