Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de “voorwaarden”) vormen een overeenkomst tussen:

Beldiamond bvba, een vennootschap met zetel in België, waarvan het hoofdkantoor is gelegen in Rue des Champs 64, 1040 Brussel, met BTW-nr. BE0650638782 en met kantooradres in de Hoveniersstraat 30 Suite 315 2018 Antwerpen

En

Elke gebruiker die een product koopt van de door ons beheerde Beldiamond.com (de “website”) en van haar diensten gebruik maakt (samen met de website, de “diensten”).

“U” en “uw” zijn de persoon die gebruik maakt van de diensten. “We”, “wij”, “ons” en “onze” zijn Beldiamond en haar opvolgers en rechtverkrijgenden.

Artikel 1. Algemene bepalingen

Door naar onze diensten te gaan of er gebruik van te maken, verklaart u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt gebonden te zijn door deze voorwaarden en onze privacy policy.

Door een bestelling te plaatsen bij Beldiamond.com garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en deze voorwaarden accepteert, die gelden voor het gebruik van de Beldiamond.com en/of alle bestellingen die zijn geplaatst of worden geplaatst op Beldiamond.com voor de verkoop en levering van producten. Geen andere voorwaarden of wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn bindend, tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door ons.

Wij kunnen deze voorwaarden op elk gewenst moment aanpassen door de herziene voorwaarden op de website te plaatsen. Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde beëindigen door schorsing of staking van de toegang tot de website en/of diensten en/of u te informeren. Uw blijvend gebruik van de website of diensten nadat we de herziene voorwaarden hebben gepost, betekent uw aanvaarding van deze gewijzigde voorwaarden. Geen wijziging of verandering van deze voorwaarden is bindend, tenzij schriftelijk en ondertekend door de gemachtigde of geplaatst op de website door onze gemachtigde.

Artikel 2. Het verkrijgen van een account

We vragen geen registratie om te bladeren op onze website. U kunt ervoor kiezen uw contactinformatie tijdens registratie te geven. Wij kunnen die informatie gebruiken om contact met u op te nemen over producten en diensten op onze website waarvoor u belangstelling hebt getoond.

Als we vragen om informatie over uzelf te geven wanneer u zich registreert op Beldiamond.com, moet u ervoor zorgen dat deze informatie correct en actueel is. U kunt deze informatie bijgewerkt houden via uw account.

Houd er rekening mee dat wij gerechtigd zijn alles wat gebeurt via het account van een gebruiker, of door middel van een e-mailadres, telefoonnummer of andere communicatiemethode geassocieerd met dat account, te beschouwen als zijnde gedaan door de gebruiker; het is aan de gebruiker om zijn/haar account te beveiligen.

Dezelfde persoon kan niet meer dan één account openen. Wij behouden ons het recht tot opschorting of beëindiging van accounts voor, die voor ons redelijkerwijs aanleiding geven tot vermoeden van overtreding van dit voorschrift.

U dient ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat wij van u hebben up-to-date blijft en dat u er volledige toegang toe hebt – we sturen belangrijke berichten naar dat adres. Dus als uw e-mailadres wijzigt, moet u deze wijzigingen op uw account aanbrengen. Mocht u een ongeldig e-mailadres of een e-mailadres van iemand anders hebben gegeven, is Beldiamond.com gerechtigd uw account op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1. Al onze prijzen zijn in euro en inclusief BTW, exclusief eventuele leveringskosten indien van toepassing, en alle bestellingen worden betaald in euro.

Wij sturen u een factuur voor uw bestelling zodra deze is ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Producten die al zijn besteld worden gefactureerd volgens de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling is ontvangen.

3.2. BTW-betalingsvoorwaarden:

Tenzij anders bepaald, zijn de vermelde prijzen op de site inclusief BTW aan het Belgische belastingtarief van 21%, voor zowel consumenten als bedrijven.

Voor items die worden verzonden naar België, wordt BTW betaald zoals hierboven voorgeschreven.

Voor items die naar andere landen van de Europese Gemeenschap worden verzonden, wordt de btw van het land naar waar het pakket wordt verzonden, toegepast.

Voor items die worden verzonden aan bedrijven die hun hoofdkantoor in een ander land van de Europese Gemeenschap hebben, is de prijs exclusief BTW (alleen als er een geldige intracommunautair BTW-nummer wordt verstrekt).

Belastingvrije aankopen en export naar landen buiten de EU:

Voor bestellingen in onze showroom biedt Beldiamond haar klanten belastingvrije aankoop. In dat geval moet de klant de Belgische BTW vooraf betalen (21%), die zal worden terugbetaald zodra de klant de export buiten de Europese Unie afrondt.

De klant dient deze items te tonen aan de douane van de Europese luchthaven waar de klant het juweel uitvoert:

 • Het aangekochte product en de factuur;
 • Paspoort: de klant moet aantonen dat hij geen inwoner van Europa is;
 • De boarding pass: de klant dient te bewijzen dat hij Europa verlaat.

Beldiamond.com schrijft het overeenkomstige BTW-bedrag over via de bank, uitsluitend na ontvangst van de originele productfactuur geviseerd door de douaneautoriteiten van de Europese luchthaven waar de uitvoer plaatsvond.

De gestempelde factuur moet uiterlijk 2 maanden na de datum waarop de factuur werd afgestempeld bij ons kantoor aankomen.

Restitutie kan alleen gedaan worden als Beldiamond.com duidelijk IBAN-rekeningnummer en BIC/SWIFT-code van de klant ontvangt.

BTW-teruggave wordt uitgevoerd volgens de wettelijke en Europese procedures voorgeschreven door de Belgische Kamer van Koophandel (142. Artikel 8, 4°, van het Koninklijk Besluit nr. 18 stelt dat de verkoper het bestaan van de uitvoer moet vaststellen via kopie van de factuur of een soortgelijk document met het stempel van het douanekantoor van uitvoer uit de Europese Gemeenschap), op grond waarvan de overlegging van de factuur van het aangekochte product (zoals uitvoerdocument) bij het passeren van de douane voldoende is (naast het voorleggen van de drie andere hierboven genoemde onderdelen – het product, het paspoort en de boarding pass). Volgens de Belgische en Europese wetgeving zijn geen andere documenten vereist.

Beldiamond.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van uitzonderlijke gebeurtenis die tot gevolg zou hebben dat de klant de terugbetaling van de BTW niet kan eisen (bijv. douanekantoor gesloten en onmogelijkheid voor de klant om stempel te verkrijgen, verlies van de factuur verzonden door de klant per mail).

Beldiamond.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten van de klant, die zouden resulteren in bankkosten. De klant zal uiteindelijk worden belast voor deze bankkosten.

3.3. Voor bestellingen op de website U kunt betalen door middel van:

 • Bankoverschrijving: op onze website vindt u de bankgegevens van Beldiamond. U moet de vereiste betaling uitvoeren binnen zeven (7) dagen opdat uw bestelling wordt aanvaard. De ontvangstdatum van de bestelling is de datum waarop de betaling op onze rekening verschijnt.
 • Bank of kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express en Discovery): het totaalbedrag van uw bestelling wordt onmiddellijk gedebiteerd. De ontvangstdatum van de bestelling is de datum waarop de betaling online gebeurt.
 • PayPal: het totaalbedrag van uw bestelling wordt onmiddellijk gedebiteerd. De ontvangstdatum van de bestelling is de datum waarop de betaling online gebeurt.
 • Geschenkbonnen: in het geval dat u kiest voor een betaling met kredietkaart, dient u de naam van uw kredietkaart te vermelden, het kaartnummer, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen verzoeken om een aanvullende handtekening, zoals een Digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na controle bij de uitgevende bankinstelling. Om de veiligheid van online betalingen en persoonlijke gegevens van de klant te garanderen, worden online transacties gecodeerd met SSL-technologie.

3.4. Voor bestellingen in onze showroom, kunnen klanten die een factuur ondertekenen, betalen door middel van:

 • Bankoverschrijving: u moet de vereiste betaling uitvoeren binnen zeven (7) dagen opdat uw bestelling wordt aanvaard. De ontvangstdatum van de bestelling is de datum waarop de betaling in onze rekening verschijnt.
 • Bank- of kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express en Discovery): het totaalbedrag van uw bestelling wordt onmiddellijk gedebiteerd. De ontvangstdatum van de bestelling is de datum waarop de betaling gebeurt.
 • Contante betalingen voor transacties in België zijn vanaf 1 januari 2014 door de antiwitwaswetgeving beperkt tot een maximum van 3.000 euro.

3.5.  Items in uw mandje geven altijd de meest recente prijs van de productpagina. Deze prijs kan afwijken van de prijs van toen u het artikel in uw mandje plaatste. De website kan typfouten, andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en niet volledig of actueel zijn. Wij behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en te wijzigen, of informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te weigeren die geplaatst zijn op basis van informatie in de diensten die fouten of onnauwkeurigheden kunnen bevatten, waaronder, zonder beperking, fouten, onjuistheden of verouderde informatie over prijzen, verzendkosten, betalingsvoorwaarden of terugzendingsvoorwaarden.

3.6. Bankrekening

Beldiamond.com heeft een rekening bij Belfius Bank.

IBAN: BE97 0689 0502 1949; SWIFT: GKCCBEBB

Artikel 4. Douane en invoerrechten

Voor bestellingen met levering aan een ander land dan de EU, bent u de invoerder van de bestelde product(en) en bij aankomst in uw land kan de inhoud van uw bestelling worden onderworpen aan invoerkosten (belastingen, heffingen, dossierkosten, makelaarsvergoedingen, enz.), die onder de verantwoordelijkheid vallen van de perso(o)n(en) die de order ontvang(t)(en). Deze kosten vallen niet onder onze controle. Om deze reden adviseren wij u contact op te nemen met uw plaatselijke douanekantoor voordat u een bestelling plaatst. Wij kunnen geen schatting maken van douaneheffingen, belastingen, rechten, enz. Neem daarom contact op met de plaatselijke autoriteiten of douanekantoor voor gedetailleerde informatie.

Voor alle producten geleverd buiten de Europese Unie, krijgt u een factuur zonder BTW. Zowel de productprijs als de verzendkosten die u ons betaalt omvatten geen douanekosten, invoerbelastingen, makelaarsvergoedingen of heffingen.

Als u uw bestelling op het tijdstip van aankomst weigert of indien u weigert importkosten te betalen wanneer uw bestelling arriveert, wordt de zending teruggestuurd naar ons en zullen wij geen restituties voor de geretourneerde producten betalen.

Artikel 5. Producten en bestellingen

5.1. De te koop aangeboden producten op de website zijn maatwerkjuwelen.

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen, types, kleuren, enz. Beldiamond.com doet alle redelijke inspanningen om de producten die op de website te koop worden aangeboden zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. De kleuren die we gebruiken, evenals het display en kleurenmogelijkheden van uw computerscherm, zijn van invloed op de kleuren die u werkelijk ziet op uw scherm. Beldiamond.com kan niet garanderen dat uw beeldscherm productkleur, textuur of detail juist weergeeft. Daarnaast kan Beldiamond.com niet garanderen dat productomschrijvingen of andere inhoud juist, compleet, betrouwbaar of foutloos is.

Wij streven ernaar om u de informatie en de details te geven die u nodig hebt om het gevoel te krijgen dat u uw product kent voordat het wordt afgeleverd. De werkelijke grootte van de stenen kan met 0,01 karaat verschillen van het bestelde steenformaat. Omdat we juwelen met de hand maken, kunnen sommige afmetingen op onze productpagina’s enigszins afwijken van het werkelijke product dat u krijgt.

De kenmerken van de juwelen zijn zoveel mogelijk vastgelegd door Beldiamond.com op de webpagina van elk product (met tekst, illustratieve foto’s, enz.), zodat gebruikers verder kunnen voor het plaatsen van een bestelling met de wezenlijke kenmerken van het sieraad dat ze bestellen. Gebruikers erkennen dat hun aanvaarding is gebaseerd op deze beschrijvingen. Claims betreffende de aard van de items dienen betrekking te hebben op de beschrijvende fiche.

5.2. Certificaten

Alle diamanten vanaf 0,4 karaat die we u leveren, zijn uitgerust met een GIA/HRD/IGI-diamantcertificaat, opgesteld door een onafhankelijk gemmologisch laboratorium (Hoge Raad voor Diamant of “Diamond High Council” (DHC), de GIA (Gemmological Institute of America) en IGI (International Gemmological Institute) met een beschrijving van de individuele kenmerken en een uniek referentienummer. Wanneer een klant voor aankoop een specifieke voorkeur heeft in termen van certificaten, zullen wij proberen daaraan tegemoet te komen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zullen we dat nooit garanderen. Ook zal de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de kwaliteit van de diamanten, zoals vermeld op de afgeleverde attesten. Wij zullen daarom geen verdere discussie daarover aangaan.

5.3. Bestellingsvoorwaarden

U kunt een bestelling plaatsen:

 • Direct op de website.
 • Door te bellen met onze klantenservice op +32 800 260 85 van maandag tot vrijdag 9.00 tot 19.00 uur (Belgische lokale tijd).
 • Direct tijdens uw afspraak in onze showroom.
 • Via info@beldiamond.com

5.4. Bevestiging van de bestelling

We zullen uw bestelling alleen bevestigen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

A) U moet alle vereiste details opgeven, zoals uw volledige naam, uw contactgegevens (telefoon en e-mail), uw exacte adres voor facturatie (om veiligheidsredenen, vragen wij dat het factuuradres overeenkomt met het adres van uw bank of kredietkaartprovider om u te beschermen tegen frauduleus gebruik), uw leveringsadres en uw betalingsmethode.

B) Om uw bestelling te bevestigen, moet u de gegevens die u hebt ingevuld nalezen en eventuele fouten aanpassen en bevestigen dat u de algemene voorwaarden hebt gelezen en onvoorwaardelijk ermee akkoord gaat. Alle gegevens die worden verstrekt op het ogenblik dat de bestelling is geplaatst en de bevestiging van de bestelling vormen een geldig bewijs van de transactie.

Als een opdracht eenmaal is gevalideerd op de website, erkent de gebruiker dat zijn of haar aanvaarding een duidelijke en onherroepelijke toezegging vormt: de verkoop wordt geacht te zijn voltooid en de betaling door de gebruiker is direct opeisbaar. De gebruiker heeft daarom geen recht meer op aanpassing, omruiling of retourneren van de bestelde item besteld (met name in het geval van een fout formaat of tekst).

Beldiamond.com verstuurt een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Deze e-mail bevestigt de ontvangst van de bestelling door Beldiamond.com. Wij zullen alleen zijn gebonden door de bestelling zodra de bevestiging is verzonden. Wij behouden ons het recht van weigering voor, indien daarvoor gegronde redenen bestaan, zonder aansprakelijk te zijn, van elke bestelling met een gebruiker, wanneer er twijfel of een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling.

Als een opdracht eenmaal is bevestigd, bedraagt het productieproces voor het creëren van elk item ongeveer 3 weken. Beldiamond.com informeert de gebruiker via e-mail wanneer elk sieraad is vervaardigd.

5.5. Wijzigen van uw bestelling

Wijzigingen door ons gemaakt wanneer het bestelde product niet beschikbaar is:

Onze geadverteerde producten en prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Als bepaalde door u bestelde producten niet meer beschikbaar zijn, zullen ze worden vervangen door producten van gelijke of grotere waarde zonder het bedrag voor uw bestelling te veranderen. Wij informeren u zodra wij bewust worden van dit probleem. Wij delen de nieuwe levertijd mee indien nodig. U hebt het recht uw bestelling te annuleren.

Tevens behouden wij ons het recht voor een gehele of een deel van een opdracht te weigeren als gevolg van een fout van één van onze leveranciers of in geval van overmacht. Wij informeren u zodra wij ons bewust zijn van dit probleem en restitueren het bedrag dat u reeds aan ons hebt betaald voor de geannuleerde bestelling of een deel ervan. In ieder geval zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen betreffende de verschillende mogelijkheden.

Artikel 6. Geschenkbon

De Beldiamond.com geschenkbon is een eigen kaart vooraf betaald op het moment van de bestelling. De geschenkbon is 12 maanden geldig vanaf de online bestelling zoals bepaald in de voorwaarden op deze website en op basis van beschikbaarheid. Ze kan na die periode niet meer worden gebruikt. De geschenkbon wordt door ons geactiveerd bij de online bestelling.

De geschenkbon kan geheel of gedeeltelijk tot de volledige waarde worden gebruikt en de rest betaald met een andere betaalwijze indien geaccepteerd. Meerdere kaarten kunnen worden gebruikt voor dezelfde aankoop. De geschenkbon wordt automatisch gedebiteerd voor haar totale waarde als het orderbedrag hoger is dan de kaartwaarde bij de online aankoop.

Als het bedrag van de order lager is dan het bedrag van de geschenkbon, wordt het resterende gedeelte teruggegeven aan de geschenkbonhouder als credit, enkel voor gebruik op Beldiamond.com.

Geschenkbonnen besteld op Beldiamond.com worden uitgegeven door het kopen van producten van dezelfde website.

Als een geschenkbon wordt teruggegeven en niet is gedekt door een garantie voor de consument of wachttijd, zal geen restitutie worden verleend. Geschenkbonnen worden niet vervangen of vergoed in geval van verlies, diefstal, vervalsing of overschrijding van de vervaltermijn.

De geschenkbon kan niet worden ingewisseld voor geld. Het blijft een geschenkbon. Bovendien kunt u, als de geschenkbon niet wordt gebruikt voor een bestelling, ons nadien niet vragen de geschenkbon voor het bestelde product te gebruiken.

Artikel 7. Levering

7.1. Informatie

Wij leveren de door u bestelde producten op het adres aangegeven tijdens uw aankoop op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om te communiceren over het juiste adres en ervoor te zorgen dat er iemand is om te ontvangen en te ondertekenen voor levering van de goederen van het koeriersbedrijf.

Alle verzendingen zijn kosteloos en volledig verzekerd.

Wij zullen u schriftelijk op de hoogte brengen over de voortgang van de productie en verzending van uw aankoop.

7.2. Levertijd

Het geschatte tijdstip van levering is afhankelijk van de plaats van levering en het type product. De termijn van levering vermeld in de aanbieding is louter indicatief en creëert geen rechten voor u. De termijn van levering zal worden vermeld in de offerte en – indien nodig – bevestigd in de orderbevestiging die u wordt doorgestuurd. Als u meerdere producten tegelijk bestelt en sommige van hen zijn vertraagd, kunnen we de levering splitsen. In dat geval zullen wij u dat vóór de verzending laten weten. De leveringsdatum is de datum waarop de producten voor het eerst werden geleverd op het afleveradres.

Als het gekochte product is verzonden, ontvangt u via e-mail een referentienummer dat u kunt volgen. Vanaf het vertrek vanuit onze hoofdvestiging vragen we u om een nauwkeurige opvolging van de zending en ervoor te zorgen dat u of een betrouwbaar persoon het product in ontvangst neemt.

7.3. Eigendom en risico

Risico’s worden op u overgedragen zodra het pakket (met het gekochte product) is afgeleverd op uw adres, zelfs als de pakbon niet is ondertekend. De datum vermeld op de leveringsbon is geldig bewijs van de leverdatum. U wordt eigenaar van de goederen die u hebt besteld, als deze bij u afgeleverd zijn. Zodra de goederen in uw bezit zijn, houdt u ze op eigen risico en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies, diefstal of vernietiging.

Als u er niet in slaagt om een pakket tijdig op te halen, wordt het naar ons teruggestuurd. Wij zullen u informeren dat het/de gekochte product(en) in ons kantoor tot uw beschikking blijven en zullen u uitnodigen om het gekochte product binnen 2 maanden af te halen. Indien u wenst dat wij het pakket nogmaals versturen, worden extra verzendkosten in rekening gebracht.

Indien echter:

(i) uw pakket wordt teruggezonden door het koeriersbedrijf vanwege een onjuist adres of u hebt het niet opgevraagd binnen het gegeven tijdsbestek

(ii) u geen antwoord hebt gegeven op de telefoon of niet hebt gereageerd op onze spraakberichten of e-mailberichten over de situatie (vooral als e-mailadres/telefoonnummers die u ons heeft verstrekt onjuist zijn) en wij geen contact met u kunnen opnemen binnen twee (2) maanden na de verzending van het pakket

behoudt Beldiamond.com eigendom van de producten en kan erover beschikken naar believen. Wij houden ook de betalingen voor het starten van de productie van de producten en u stemt ermee in dat u geen aanspraak kunnen maken op deze betaalde bedragen of niet opgeëiste producten.

Artikel 8. Retourneren & resizing

8.1. Herroepingsrecht

Op maat gemaakte producten zoals ringen, armbanden, halskettingen of oorbellen die zijn ontworpen en vervaardigd volgens uw specificaties/of op basis van de maten die u opgeeft, kunnen niet worden geretourneerd of terugbetaald in toepassing van de Belgische wet – Artikel 47 van de Wet op de Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010. Als een opdracht eenmaal is gevalideerd op de website kunnen gebruikers erkennen dat de transactie werd aanvaard in overweging van de beschrijving van de verkochte sieraden en dat dit een duidelijke en onherroepelijke toezegging vormt. De verkoop wordt dan geacht te zijn vervuld en de koopprijs is direct opeisbaar. Vanaf dit moment heeft de gebruiker geen herroepingsrecht of recht van omruilen of retourneren (in het bijzonder in het geval van een fout van formaat of tekst).

Als op maat gemaakte producten (ontworpen volgens uw specificaties en/of op maat gemaakte sieraden) niet voldoen aan de verwachtingen, kunnen ze worden teruggezonden voor reparatie of aanpassing onder bepaalde voorwaarden:

 • Indien de afmetingen niet overeenstemmen met de door u opgegeven maten.
 • Als er een fabricagefout is (het product voldoet niet aan de specificaties door u opgegeven in de orderbevestiging).

In deze gevallen dient u ze te retourneren binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de producten. Wij vervangen de producten zo spoedig mogelijk kosteloos.

8.2. Retourneringsvoorwaarden

Het retourneren van artikelen en terugbetaling of omruiling wordt alleen geaccepteerd door Beldiamond.com en indien:

Het retourproces dat door onze klantenservice werd vastgelegd en staat vermeld op de website werd gevolgd;

 • De producten worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, waarbij niets ontbreekt (origineel certificaat indien aanwezig, accessoires, verpakking, inclusief geschenkverpakking, doos, instructies, enz.), in perfecte staat en niet gedragen. Onvolledige, beschadigde of vuile voorwerpen worden niet geaccepteerd. Houd er rekening mee dat sommige speciale producten niet kunnen worden geretourneerd. Ze zijn duidelijk als dusdanig gemarkeerd bij de bestelling;
 • Onze specialisten bevestigen dat de parameters en de stenen, en enig ander element van het product, overeenkomen met het product dat u werd verzonden en niet beschadigd, gewijzigd of bewerkt zijn;
 • U niet hebt gevraagd om een aangepaste of specifieke modificatie van de bestelde artikelen (zoals het wijzigen van het steenformaat of gebruik van stenen met kleuren die niet in de online catalogus staan).

8.3. Restitutie- en omruilingsvoorwaarden

Wij beslissen over de wijze van restitutie. Dit zal gebeuren in de vorm van een tegoed op uw kredietkaart of via directe overschrijving naar uw bankrekening.

Bij omruilingen, als het nieuwe orderbedrag hoger is dan het totaal van de oorspronkelijke bestelling, moet u het verschil betalen via overschrijving of kredietkaart wanneer u om de omruiling vraagt. Omgekeerd, als de nieuwe order lager is dan het totaal van de oorspronkelijke bestelling, ontvangt u een restitutie van het verschil onder dezelfde voorwaarden.

8.4. Resizing

Binnen 24 maanden na de datum van levering, hebt u de mogelijkheid om de bestelde producten terug te sturen voor resizing.

U dient zich voor het terugsturen te melden bij onze klantenservice, schriftelijk of via de telefoon, om uw besluit mee te delen. U moet ons het nieuwe formaat opgeven en het retourneringsproces volgen dat wij u opgeven. Uw resizingverzoek is alleen effectief zodra we de ontvangst van uw verzoek schriftelijk hebben bevestigd.

Als u ons producten terugstuurt voor resizing zijn de kosten voor verzending, nieuwe levering en resizing te uwen laste. Als u het aangepaste product hebt ontvangen, bent u niet langer verzekerd door de bepalingen in de artikelen 8.1 en/of 8.2 hierboven. Dit betekent dat u aangepaste sieraden niet kunt retourneren. Het kan tot 3 (drie) weken duren om uw ring te resizen. Resizing wordt niet aangeboden voor bestellingen buiten de Europese Unie (met uitzondering van Zwitserland). Dit is om te voorkomen dat u tweemaal moet betalen voor douanerechten.

Artikel 9. Garantie

9.1. Productgaranties

Ons assortiment van sieraden is het resultaat van een zeer bewuste en weloverwogen keuzes ten aanzien van concept, stijl, kwaliteit, afwerking en veiligheid met de strengste richtlijnen die van toepassing zijn op al deze factoren. Al onze sieraden zijn met de hand vervaardigd en gecontroleerd door vakmensen met jarenlange ervaring in elke fase van het proces. Bovendien is elk voltooid sieraad onderworpen aan onze strenge algemene kwaliteitscontrole net voordat het wordt verzonden naar de klant.

De klant geniet van de wettelijke garantie (de artikelen 1649 bis en verder, Belgisch Burgerlijk Wetboek) voor eventuele technische gebreken die ten tijde van de levering van producten aanwezig zijn, indien de klant niet of niet kon op de hoogte zijn van het gebrek op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, en indien het optreedt binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dit geval kan de klant vervanging of reparatie van het product eisen zonder kosten, binnen een redelijke termijn en afhankelijk van de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, ofwel een passende korting op de aankoopprijs of de ontbinding van het contract, volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. Als u zowel het diamantcertificaat en de beoordeling van uw retourzending niet toevoegt, betaalt u een vervangende vergoeding.

De klant mag echter niet om de beëindiging van het contract vragen in geval van een geringe fout betreffende overeenkomst, noch indien het gebrek het gevolg is van normale slijtage of door verkeerd gebruik door de klant of een derde (zoals hieronder aangegeven).

De klant dient ons uiterlijk binnen twee weken schriftelijk kennis te geven van zijn voornemen om een beroep te doen op de wettelijke garantie, te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De klant draagt de retourkosten en is aansprakelijk voor mogelijk verlies.

De garantie is niet van toepassing bij:

 • Normale slijtage van sommige artikelen;
 • Defecten veroorzaakt door gebruik dat niet overeenkomt met hetgeen is vastgesteld in de productbeschrijving en het certificaat;
 • Verlies van één of meer diamanten, tenzij deskundige in-house analyse aantoont dat de schade het gevolg is van een fabricagefout. Dit geldt niet als de verloren diamant de centrale steen is, in welk geval de klant zal moeten verwijzen naar zijn verzekering.
 • De originele factuur en verklaringen kunnen niet worden geleverd, zijn gewijzigd of onleesbaar geworden;
 • Wijziging en herstelling van het product zonder onze toestemming;
 • Gebreken en beschadigingen veroorzaakt door de klant.

Onderzoekskosten die wij hebben om de eis van verborgen gebreken bij een aangekocht product te onderzoeken zijn ten laste van de klant als de eis ongegrond blijkt te zijn.

Voor producten die zijn uitgesloten van garantie maar moeten worden gerepareerd, sturen wij een offerte aan de klant, voorafgaand aan elke reparatie. De klant kan de offerte altijd weigeren. In dit geval worden de goederen teruggestuurd naar de klant na voorafbetaling van de nieuwe leverings- en onderzoekskosten door de klant.

9.2. Websitegarantie

Onverminderd de garanties hierboven vermeld, geeft Beldiamond.com geen garantie voor de website en/of de inhoud daarvan. In het bijzonder geven we geen garantie voor de juistheid van enige website-elementen voor specifiek gebruik. Wij geven geen garantie dat de website, de inhoud of enig getoond onderdeel altijd beschikbaar is, zonder onderbrekingen of fouten, noch dat deze fouten worden rechtgezet, noch dat de website en de server te allen tijde vrij zijn van virussen of ander elementen die schade kunnen veroorzaken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Beldiamond.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor producten die niet voldoen aan de wetgeving in het land waar het sieraad wordt geleverd. U bent verantwoordelijk voor contact met de lokale autoriteiten om na te gaan of u de bestelde sieraden moogt invoeren en tegen welke voorwaarden. Bovendien, als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot de website vanuit een ander land dan België, is dat op eigen verantwoordelijkheid en risico. U moet voldoen aan de plaatselijke wetgeving, indien van toepassing.

10.2. Foto’s van de sieraden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Lees de productbeschrijving voor precieze details. Als er toch nog iets onduidelijk is of u andere informatie wenst, neem dan contact met ons op.

Beldiamond.com heeft geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor de schade veroorzaakt door uw eigen actie, een omissie of een probleem, een geval van overmacht zoals bepaald door de Belgische rechtspraak, jegens derden niet gebonden aan Beldiamond.com in de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld problemen als gevolg van telecommunicatiediensten en -apparatuurprestaties, overbelasting en verbinding, of de prestaties van uw computerapparatuur), of enig andere situatie die noch Beldiamond.com noch haar leveranciers kunnen voorzien of voorkomen, zelfs als Beldiamond.com en haar leveranciers redelijke voorzorgsmaatregelen hadden genomen.

Met name als uw eigen actie, een omissie of een storing wordt beschouwd: elke beschadiging of verlies dat u lijdt als gevolg van uw computerapparatuur (hardware en/of software) die ongeschikt of onverenigbaar is met de hele of een gedeelte van de website en/of het ontbreken van redelijke en noodzakelijke bescherming tegen alle schadelijke programma’s, apparaten en communicatie. U bent als enige verantwoordelijk voor (i) het nagaan of iemand te laten nagaan of uw computer en/of telecommunicatieapparatuur geschikt is en compatibel is met de website voordat u ze gebruikt, en (ii) de implementatie van alle redelijke, noodzakelijke bescherming tegen schadelijke programma’s, apparaten en communicatie, specifiek met antivirussoftware.

Beldiamond.com behoudt zich het recht voor tot intrekking of wijziging van bepaalde diensten of functies van de site zonder voorafgaande kennisgeving. Beldiamond.com behoudt zich te allen tijde en om welke reden dan ook het recht voor om de toegang tot de website te wijzigen of te onderbreken, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, zonder de gebruikers te informeren. Beldiamond.com is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of gevolgschade in verband met eventuele wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de website. Daarnaast kan Beldiamond.com de toegang beperken tot bepaalde delen of de gehele site.

Beldiamond.com is niet aansprakelijk voor fraude of nalatigheid van haar werknemers, onderaannemers en uitvoeringsinstanties.

Beldiamond.com kan links naar derde sites of bronnen op het World Wide Web geven. Beldiamond.com beheert geen enkele van deze externe links of sites. U gaat er mee akkoord dat Beldiamond.com niet verantwoordelijk is voor beschikbaarheid, inhoud, reclame, informatie, producten of andere materialen geplaatst op websites van derden. Verder gaat u ermee akkoord dat Beldiamond.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt door of mogelijk veroorzaakt door een beroep te doen op sites van derden, hun beschikbaarheid en hun inhoud. Wij raden u aan alle controles die u nodig of wenselijk acht uit te voeren alvorens elektronische transacties met één van die derden te verrichten.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

De website is onze exclusieve eigendom. In het algemeen kennen wij u een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot toegang en gebruik van de website toe, recht dat afhankelijk is van uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Alle andere rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De inhoud (anders dan uw content en andere gebruikersinhoud) op of via de website, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, namen, oorsprongsbenamingen, knoppictogrammen, mogelijkheden, functies, afbeeldingen, audioclips, informatie, gegevens, foto’s, grafieken, video’s, lettertypen, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal en software (de “website-inhoud”) zijn exclusief eigendom van Beldiamond.com en haar licentiegevers en is beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en is onderworpen aan de geldende wetten en voorschriften. Inhoud van Beldiamond.com mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins misbruikt voor andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beldiamond.com of haar licentiegevers. U stemt ermee in om geen gebruik of misbruik te maken van inhoud van Beldiamond.com op een manier die onverenigbaar is met de toegekende rechten of beperkingen hierin vastgelegd, met inbegrip van, zonder beperking, het verbod op downloaden, distributie, wijziging, verwijdering en deactivering van enige inhoud en beschermingsmechanismen. U mag de inhoud of op basis van de inhoud van Beldiamond.com, gedeeltelijk of geheel, niets wijzigen, verbeteren, bewerken, vertalen, aanpassen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of afgeleide werken ervan creëren. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten in de voorwaarden zijn voorbehouden aan Beldiamond.com en haar licentiegevers.

Artikel 12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle overeenkomsten met de verkoper vallen onder het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aankopen van onze producten via andere kanalen dan Beldiamond.com.

Artikel 13. Andere

13.1. Indien enige bepaling in de algemene voorwaarden om welke reden dan ook als onwettig, nietig of niet toepasbaar wordt beschouwd en niet automatisch kan worden vervangen door een redelijke clausule met soortgelijk effect (de partijen gaan reeds akkoord dat dit kan worden gedaan door het bevoegde gezag uitsprekend over het geschil, met inachtneming van het toepasselijke recht op grond waarvan zij beslist), zal deze bepaling worden geacht afzonderlijk te zijn van het contract en geen invloed te hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen voor zover mogelijk onder het toepasselijke recht.

13.2. Indien Beldiamond.com verkiest geen gebruik te maken van een recht aan haar verleend krachtens de bepalingen en voorwaarden, zal dit later niet worden geïnterpreteerd als ons afzien van het recht in kwestie noch een belemmering voor de uitoefening van enig ander recht.

13.3. Wij kunnen (met welke middelen en in welke door ons gewenste vorm dan ook, waaronder fusie) onze rechten en plichten uit hoofde van de voorwaarden van het contract overdragen, zonder dat u te melden, aan: (i) elke instantie waarmee we verbonden zijn of zullen zijn, of (ii) enig persoon of entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over alle of een aanzienlijk deel van onze goederen, kapitaal of stemrechten, of over die van één van onze aangesloten maatschappijen. U mag geen rechten of verplichtingen (op welke wijze dan ook) overdragen uit hoofde van deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

13.4. Wij kunnen u meldingen sturen zoals in de overeenkomst voorzien door: publicatie op de website, e-mail, of standaard, versnelde of aangetekende post naar het adres dat we van u in onze systemen hebben. U stemt ermee in en verklaart dat één van deze methoden van berichtgeving (door ons gekozen) voldoende is om u te informeren.

13.5. Alle onderwerpen, vragen en geschillen betreffende deze voorwaarden zullen uitsluitend worden geregeld en geïnterpreteerd door het Belgisch recht.