Het verhaal van jouw diamant, ondersteund door blockchain

We zijn onlangs een partnerschap aangegaan met Everledger, een digitaal transparantie bedrijf, zodat onze diamanten kunnen worden ondersteund door blockchain technologie. Ons doel is het aanbieden van diamanten met een transparant verhaal, die voldoen aan hogere ethische normen.

Blockchain technologie laat toe dat informatie veilig en onveranderbaar wordt opgeslagen als een asset, zoals een diamant, kunstwerk of een fles goede wijn. Door het samenbrengen van deze data met andere technologieën, creëert Everledger een unieke digitale identiteit voor elke diamant en maakt het deze beschikbaar voor alle belanghebbenden. Dit zorgt voor meer transparantie, vertrouwen en geloof, en het legt de basis waarop hele industrieën kunnen groeien.

Dankzij Everledger weten we precies waar een diamant vandaan komt en welke weg het heeft afgelegd van de mijn tot aan de winkel en dan naar de klant. Everledger’s unieke blockchain diamant traceer technologie toont aan waar de diamant werd gemijnd en volgt de verschillende stappen doorheen het slijp- en polijst proces. Everledger houdt ook bij wanneer de diamant van eigenaar verandert en grenzen oversteekt in de reis naar de winkel.

Een diamant via blockchain ondersteunen biedt de volgende voordelen:

  • Duidelijker bewijs van herkomst.
  • Extra garantie van ethische afkomst.
  • Traceerbare geschiedenis van de mijn tot aan jouw vinger.
  • Grotere transparantie in de documentatie.
  • Bevestigde aanspraken op sociale en ecologische duurzaamheid.
  • Bewijs van de ecologische prestatie en het gebruik van hernieuwbare energie bij het ontginnen en polijsten van diamanten.

Voor alle duidelijkheid, al onze diamanten zijn ethisch en conflictvrij. Ze zijn gecertificeerd door het Kimberley proces en komen uit ethische mijnen die investeren in het welzijn van hun mijnwerkers en de natuurlijke omgeving. Maar onze blockchain diamanten zijn extra speciaal.

Elke blockchain diamant heeft zijn eigen unieke verhaal en maakt de weg vrij om diamantbevoorrading nog transparanter en verantwoordelijker te maken.

Hoe gebruikt Everledger blockchain om het verhaal van een diamant te volgen?

Everledger gebruikt blockchain en een hoop andere technologieën om het verhaal van de diamant te vatten en twijfels over de herkomst en reis uit te sluiten.

De reis van een diamant van de mijn tot de winkel is complex en de edelsteen gaat door vele verschillende handen. Gedurende deze handelingen gaat de individuele informatie van de diamant soms verloren, wordt deze verkeerd gekopieerd en soms beschadigd. 

De technologie van Everledger voorkomt dit door het bijhouden van al het papierwerk van de diamant en dit na te kijken. Deze controles kunnen de vorm aannemen van facturen van de mijn, details van het Kimberley proces certificaat, kosten voor grensoverschrijding en transportkosten, facturen van leveranciers, klasseringscertificaten, en dergelijke meer.

Everledger gebruikt artificiële intelligentie, zoals optische karakter herkenning, om al de gegeven documenten samen te brengen en ze te vergelijken met de gemaakte aanspraken. Pas nadat al deze controles hebben plaatsgevonden, wordt de informatie naar een database geüpload en dan automatisch in de blockchain opgenomen. 

Dit is het begin van de reis van een diamant in de blockchain. Leveranciers kunnen vervolgens foto's van de diamant uploaden en de herkenbare karakteristieken opschrijven om het eerste blok van de keten te vormen. Het belangrijkste is dat, eenmaal de data is geverifieerd en geüpload, het onmogelijk is de informatie te wijzigen. Dit maakt toevoerketens transparanter dan ooit tevoren.

ONTVANG EEN OFFERTE VOOR EEN BLOCKCHAIN DIAMANT

Everledger blockchain diamanten ondersteunen zes belangrijke beweringen:

1. Legaliteit

Elke persoon en elk bedrijf verbonden aan de diamant zijn legitiem en handelen te goeder trouw.

2. Herkomst

Duidelijk bewijs van herkomst.

3. Mensenrechten

Garantie dat de individuen en bedrijven verbonden aan de diamant geen gebruik maken van slavernij of kinderarbeid in hun interne processen.

4. Keten van bewaring

Tijdslijn die bewijst wie de diamant wanneer in bezit had, van de mijn tot aan de winkel.

5. Circulariteit

Bijdrage tot een circulaire economie waarin verspilling en vervuiling worden geminimaliseerd, recyclage en hergebruik worden aangemoedigd, en natuurlijke systemen worden hernieuwd.

6. Ecologische prestatie

Verslag van hoe deelnemende bedrijven investeren in de bescherming van de natuurlijke omgeving door het delen van energie consumptie, afvalproductie en transportgegevens.
ONTVANG EEN OFFERTE VOOR EEN BLOCKCHAIN DIAMANT

Blockchain technologie vat de unieke identiteit van een diamant op twee manieren:

1. De diamant heeft een digitale identiteit.

2. De eigenaar ontvangt digitaal eigenaarschap.

Zijn diamanten uit een laboratorium meer ecologisch verantwoord dan natuurlijke diamanten?

We hebben gemerkt dat er recent verhalen de ronde doen dat diamanten uit een laboratorium meer milieuvriendelijk zijn dan natuurlijke diamanten.

Deze verhalen moeten met voorzichtigheid benaderd worden omwille van de enorme energie die nodig is om diamanten in een laboratorium te creëren. Als deze energie uit hernieuwbare bronnen komt, kunnen de diamanten milieuvriendelijk zijn. Spijtig genoeg gebruiken de meeste diamantlaboratoria echter fossiele brandstoffen om energie op te wekken en dit kan een grotere belasting zijn voor het milieu dan een ethisch ontgonnen diamant.

Everledger’s blockchain technologie kan positief zijn voor diamanten uit laboratoria omdat het deze toelaat om hun energieverbruik en bronnen aan te geven, alsmede een aantal andere factoren die een impact hebben op het milieu.

Als je besluit een blockchain diamant van een laboratorium te kopen, kan je er zeker van zijn dat het milieuvriendelijk is.

Hoeveel energie gebruikt het Everledger blockchain platform?

Blockchain netwerken, zoals cryptocurrency, verbruiken veel energie om digitale informatie veilig te houden en te verifiëren. Sommige cryptocurrency verbruiken gemiddeld 275 kilowattuur energie per transactie. Dit is een aanzienlijke ecologische voetafdruk.

Everledger heeft stappen ondernomen om hun blockchain netwerk meer energie-efficiënt te maken. Het netwerk is gebouwd op het Hyperledger Fabric Raft consensus protocol dat ongeveer 10 miljard keer minder energie per transactie verbruikt dan cryptocurrency.

Dankzij hun technologie en hun inzet voor het milieu, maakt Everledger het ons mogelijk om jou diamanten aan te bieden die gegarandeerd ecologisch verantwoord zijn op het hoogste niveau.

Waarom bieden we enkel blockchain diamanten aan op verzoek?

Blockchain diamanten zijn nog steeds een nieuwe technologie en slechts een beperkt aantal diamanten op de markt zijn via blockchain geverifieerd. We verwachten dat dit aantal zal toenemen, maar momenteel bieden we deze edelstenen enkel op verzoek aan.

Vraag een offerte aan voor een blockchain diamant